Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Biblioteka szkolna

Nasza biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez całe życie i rozwija wyobraźnię, przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli.

W Multimedialnym Centrum Informacji udostępniamy książki i inne źródła informacji, a także świadczymy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

 

W NASZEJ BIBLIOTECE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO, PONIEWAŻ JESTEŚMY NAJLEPSZYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI

 

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00

8.00 – 15.00

 

Biblioteczny Facebook»

 

 

POLECAMY:

» Bogaty księgozbiór
» Wszystkie lektury szkolne
» Literaturę popularno-naukową
» Nowości czytelnicze - przejdź dalej »
» Czasopisma edukacyjne
» Możliwość korzystania z czytelni
» Dostęp do Internetu w MCI
» Edukacyjne programy komputerowe
» Możliwość kserowania i drukowania
» Konkursy czytelnicze
» Wystawy
» Spotkania autorskie

 

 

Czasopisma edukacyjne:
1. Biblioteka w Szkole
2. Biologia w Szkole
3. Chemia w Szkole
4. Fizyka w Szkole
5. Geografia w Szkole
6. Matematyka
7. Polonistyka
8. Wiadomości Historyczne
9. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

 

Popularnonaukowe:
1. Wiedza i Życie
2. Mówią Wieki
3. Przyroda Polska
4. Świat Nauki

 

Dzienniki i tygodniki:
1. Polityka

 

Lista lektur
Listę lektur można pobrać tutaj.

 

Regulaminy

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi
Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi
 

Katalogi
Katalogi biblioteczne zawierają informacje o zbiorach znajdujących się w danej bibliotece. W naszej bibliotece szkolnej udostępnione są katalogi w formie komputerowej (katalog w programie MOL).

Katalog komputerowy jest udostępniony w programie "MOL-biblioteka szkolna".
Program MOL udostępnia 4 rodzaje katalogów : alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy i UKD.
Katalog komputerowy jest łatwy w obsłudze i zapewnia czytelnikowi szybki dostęp do poszukiwanej pozycji. Czytelnik jednocześnie z wybraniem danej pozycji otrzymuje pełną informację o niej (np.: czy w danej chwili książka jest dostępna, czy wypożyczona).
W katalogu alfabetycznym hasła uszeregowane są w porządku alfabetycznym haseł autorskich lub w przypadku prac zbiorowych wg haseł tytułowych.
W katalogu tytułowym hasła uszeregowane są w porządku alfabetycznym wg tytułów utworów.
W katalogu UKD uszeregowano pozycje wg symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).