Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Konkursy

Konkurs Języka Niemieckiego pt. ”Deutsch mit Spiel und Spaß – niemiecki na wesoło”

Serdecznie   zapraszamy  uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do   udziału w Konkursie Języka Niemieckiego pt. ”Deutsch mit Spiel und Spaß – niemiecki na wesoło”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych i odbędzie się w naszej szkole dnia 12.04.2024 r. Każda z uczestniczących szkół może wystawić do konkursu jeden trzyosobowy zespół.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu (zakres materiału, zasady i jego przebieg  oraz terminy zgłoszenia) znajdują się w załączonym regulaminie.

Mamy nadzieję, że konkurs nasz  będzie okazją do rozwijania pasji językowych nastolatków i zachęci ich do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie języka niemieckiego.

Termin: 12 kwietnia 2024

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi

Załączniki:
Regulamin, Karta zgłoszenia

XII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI MIŁOSNEJ "MIŁOŚĆ NIEJEDEN ZNA JĘZYK"

Termin: 8 marca 2024

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi

Załącznik:
Regulamin, karta zgłoszenia

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej - Anglomaniak

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej Anglomaniak w roku szkolnym 2023/2024.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej  i składa się z trzech etapów. Finał konkursu odbędzie się 22 marca 2024 roku w I LO w Rumi.

W pierwszym etapie uczniowie przystępują do testu w swoich szkołach w dniu 19.02.2024 r. Test składa się z dwóch części – językowej i kulturowej wybranych obszarów. W roku szkolnym 2023/2024 będą to Anglia, Irlandia Północna oraz Republika Irlandii.

Do drugiego etapu i finału przechodzą te drużyny, które zostaną zakwalifikowane przez jury konkursu na podstawie wyników testu.

W drugim etapie uczniowie indywidualnie przystąpią do testu wiedzy o wybranych obszarach kulturowych. Punkty uczestników zostaną zsumowane.

W finałowym trzecim etapie drużyny pokażą zwyczaje, tradycje i historię wybranego kraju w formie odegranej scenki teatralnej, skeczu lub innego występu artystycznego. Wszystkie elementy występu muszą być przygotowane w języku angielskim. Czas występu nie może przekroczyć 10-15 minut. W konkursie oceniane będą następujące elementy:

- Płynność wypowiedzi (gramatyka, słownictwo, wymowa)
- Pomysłowość i trafność przedstawienia tematu
- Zdolności krasomówcze i aktorskie
- Scenografia, rekwizyty, stroje

Laureaci pierwszego miejsca dodatkowo otrzymają bonus w postaci 10 punktów w teście predyspozycji językowych w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Rumi w 2024 r. 

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić na adres mailowy szkoły w terminie do 25 stycznia 2024 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Termin: 22 marca 2024

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi

Załączniki: Regulamin, karta zgłoszenia

VI WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O KASZUBACH I POMORZU im. Jerzego Hoppego

Termin: 5 grudnia 2023

Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Załączniki: Regulamin

 

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół ponadpodstawowych regionu
Po raz szósty zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych naszego regionu do udziału w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu im. Jerzego Hoppego. Zgodnie z sugestiami ze strony uczestników poprzednich edycji, a także naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, w tym roku zaproponujemy zmiany w przebiegu konkursu. Zrezygnowaliśmy z przygotowywanej wcześniej przez uczestników prezentacji na jeden z wybranych tematów oraz turnieju ustnego. W zamian damy uczestnikom możliwość wykazania się umiejętnościami współpracy w grupie, pozyskiwania, wykorzystania i interpretacji informacji z zasobów cyfrowych oraz innych źródeł.
Szczegóły dotyczące organizacji Olimpiady znajdują się w dołączonym do niniejszego pisma regulaminie VI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu im. Jerzego Hoppego.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa!

 

 

XI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI MIŁOSNEJ "MIŁOŚĆ NIEJEDEN ZNA JĘZYK"

Termin: 14 lutego 2023 g. 10.00

Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Załącznik:
Regulamin

Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej

Zapraszamy do udziału w Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej  i składa się z trzech etapów. Finał konkursu odbędzie się 17 marca 2023 roku w I LO w Rumi.

W pierwszym etapie drużyny przygotowują prezentację multimedialną w języku angielskim na temat wybranej wybitnej postaci z krajów anglojęzycznych. W roku szkolnym 2022/2023 można zaprezentować osiągnięcia jednej z wymienionych postaci:

Królowa Elżbieta II
Martin Luther King
Elvis Presley

Do drugiego etapu i finału przechodzą te drużyny, które zostaną zakwalifikowane przez jury konkursu na podstawie oceny przesłanej prezentacji multimedialnej.

W drugim etapie uczniowie indywidualnie przystąpią do testu wiedzy na temat jednej postaci, którą wylosuje dla drużyny kapitan zespołu. Punkty poszczególnych zawodników drużyny zostaną zsumowane.

W finale drużyny zaprezentują kluczowe osiągnięcia wybranej postaci historycznej         w formie odegranej scenki teatralnej, skeczu, recytacji lub innego występu artystycznego zawierającego elementy śpiewu i/lub tańca. W formie krótkiego przemówienia uzasadnią wybór postaci i przedstawią wpływ jej osiągnięć na losy ludzkości.

 

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić na adres mailowy szkoły w terminie do 10 lutego 2023 roku. Do 24 lutego 2023 roku należy dostarczyć prezentację multimedialną (od 5 do 10 slajdów) zgraną na płytę CD lub pendrive. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Termin: 17 marca 2023

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi

Załączniki:
Regulamin

V Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu im. Jerzego Hoppego

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół ponadpodstawowych regionu
Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych naszego regionu do udziału w V już wydaniu Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. W poprzedniej edycji konkurs zyskał patrona w Osobie śp. Jerzego Hoppego, jednego z autorów naszego konkursu, ale też miłośnika Kaszub, propagatora języka i kultury kaszubskiej, publicysty.
W tym roku utrzymujemy jeszcze tradycyjną formułę konkursu, w szczególności w odniesieniu do drugiego etapu, którym jest prezentacja na wybrany temat, jednak planujemy zmiany w kolejnych wydaniach.
Tematy wiodące w tegorocznej Olimpiadzie nawiązują do ustanowionego przez Kaszëbskô Jednotę roku 2022 Rokiem Książąt Pomorskich, którzy dali podwaliny pod odrębność narodową Kaszubów oraz ustanowionego przez Sejm RP Roku Józefa Wybickiego, oddając w ten sposób hołd Jego dokonaniom. Dla nas istotne są także Jego związki z regionem kaszubskim. W 30 rocznicę śmierci Jana Drzeżdżona, literata, naukowca i podróżnika mocno związanego z Kaszubami, chcemy przybliżyć młodzieży również tę postać.
Szczegóły dotyczące organizacji Olimpiady znajdują się w dołączonym do niniejszego pisma regulaminie V Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu im. Jerzego Hoppego.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Termin: 1 grudnia 2022 

Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Załączniki:
Regulamin

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej

Zapraszamy do udziału w Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i składa się z dwóch etapów. Podsumowanie konkursu odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku w I LO w Rumi. W związku z sytuacją epidemiczną zmieniona została formuła konkursu - szczegóły w Zaproszeniu.

 

Termin: 14 marca - 1 kwietnia 2022

Organizator: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi

Załączniki:
Regulamin
Zaproszenie

IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej wracamy do Państwa z ideą IV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Po uzgodnieniu terminu z naszymi partnerami proponujemy nową datę konkursu – 15 marca 2022 r.
Regulamin Olimpiady, tematyka pozostaje bez zmian, natomiast wprowadzone zostały korekty w harmonogramie oraz dostosowano odpowiednio składanie zgłoszeń.

 

Termin: 15 marca 2022 g. 9.45

Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Załączniki:
Regulamin
Karta zgłoszenia

X POWIATOWY KONKURS PIOSENKI MIŁOSNEJ "MIŁOŚĆ NIEJEDEN ZNA JĘZYK"

Termin: 8 marca 2022 g. 9.00

Patronat: Honorowy Patronat Starosty Powiatu Wejherowskiego

Załącznik:
Regulamin