Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Wywiadówki

9 kwietnia 2024r. - zebrania klasowe z wychowawcami 

13 września 2023r. - zebrania klasowe z wychowawcami 

23 maja 2023r. - zebrania klasowe z wychowawcami 

28 marca 2023r. - zebrania klasowe z wychowawcami 

27 marca 2023 r. o godzinie 17.00 w sali cro odbędzie się obowiązkowe spotkanie Rady Rodziców.

10 stycznia 2023r. - konsultacje dla rodziców

Zapraszamy 10 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 na koncert kolęd oraz przedstawienie świąteczne grupy teatralnej STAGE, które odbędzie się  na hali sportowej.

Od 18.00 do 19.00  odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas I - IV  w salach według harmonogramu:

25 października 2022r. - konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - IV odbędą się 25 października 2022r. – od 18.00 do 19.00 w salach według załączonego harmonogramu

14 września 2022r. - zebrania z rodzicami

Klasy II i III spotkanie  z wychowawcami godzina 17.00 - 14 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV odbędą się 14 września 2022 r. – godzina 17.00 w dużej sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły:
- w spotkaniu uczestniczą wychowawcy, pedagog, psycholog, doradca zawodowy. Po spotkaniu ogólnym odbędzie spotkanie w klasach
z wychowawcami według harmonogramu.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I odbędą się 14 września 2022 r. – godzina 18.00 w dużej sali gimnastycznej z dyrekcją szkoły;
- w spotkaniu uczestniczą: wychowawcy, nauczyciele uczący, psycholog, pedagog oraz doradca zawodowy. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami według harmonogramu.