Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Profil humanistyczno-psychologiczny

Klasa humanistyczno - psychologiczna

Specjalność: prawniczo – administracyjna i dziennikarsko – medialna    

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły punktowane przez szkołę:
język polski, matematyka, język angielski, historia

Przedmioty rozszerzane:
język polski, język angielski, historia

Drugi język obcy:
język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
specjalność prawniczo – administracyjna: podstawy prawa, retoryka
specjalność dziennikarsko-medialna: edukacja medialna
 

Specjalność: psychologiczno - społeczna    

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły punktowane przez szkołę:
język polski, matematyka, język angielski, biologia

Przedmioty rozszerzane:
język polski, język angielski, biologia
Drugi język obcy:
język niemiecki
Przedmioty uzupełniające:
biologia eksperymentalna, autoprojektowanie
 

Dziennikarstwo, psychologia lub prawo? A może szkoła filmowa, administracja czy coaching? Jeżeli któreś z tych haseł budzi Twoje zainteresowanie, zapraszamy do klasy o profilu humanistycznym!
W jej ramach będziesz mógł wybrać przedmioty rozwijające Twoje pasje w jednym z trzech kierunków: dziennikarsko-medialnym, prawniczo-administracyjnym, psychologiczno-społecznym.

Na ścieżce dziennikarsko-medialnej oferujemy Ci staż w szkolnej TeLOw1zji, możliwość współtworzenia podcastu „Echo Książąt”, wycieczki tematyczne dające okazję poznania od kulis redakcji telewizyjnych i radiowych, a także udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy. Korzystając z dostępnego w naszej szkole profesjonalnego zaplecza medialnego, rozwiniesz umiejętność kreatywnego komentowania rzeczywistości za pomocą słowa, dźwięku i obrazu. A nawet nauczysz się latać dronem!

W ramach rozwijania zainteresowań prawniczo-administracyjnych proponujemy Ci możliwość uczestniczenia w prawdziwych rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Dzięki ścisłej współpracy naszej szkoły z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego będziesz mógł wziąć ponadto udział w dniach otwartych uczelni, a także warsztatach i wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, adwokatów oraz sędziów. Angażując się w debaty oksfordzkie rozwiniesz swoje, z pewnością już niemałe, kompetencje retoryczne!

W klasie humanistycznej możesz skupić się również na odkrywaniu tajemnic ludzkiej psychiki. Pomogą Ci w tym z pewnością zajęcia z autoprojektowania oraz psychologii i komunikacji interpersonalnej, podczas których odkryjesz niejedną ważną prawdę o innych (i o sobie samym!). Ponadto będziesz miał okazję wziąć udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe: SWPS
 w Sopocie i Uniwersytet Gdański.

Jeżeli więc drzemie w Tobie niespokojna dusza, która ceni moc i piękno słowa oraz jest ciekawa świata i ludzi, wybierz profil humanistyczny w I LO w Rumi!

Patronat: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru, w dniach 03 – 05.07.2024 r. należy przynieść do szkoły:

Wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Kopię świadectwa.
Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
 

Jeśli będziesz na liście kandydatów zakwalifikowanych, w dniach 12 -19.07.2024 r. konieczne jest potwierdzenie woli nauki w naszej szkole i dostarczenie:

  • Oryginału świadectwa
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
  • Dwóch podpisanych zdjęć
  • Deklaracji - pobierz
  • Podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego klauzuli RODO - pobierz