Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Oferta edukacyjna

REKRUTACJA 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego – Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty – zobacz dokument

Folder rekrutacyjny powiatu wejherowskiego na rok szkolny 2024/25 - pobierz

Zasady rekrutacji

 

OFERTA EDUKACYJNA - ulotka szkolna


A klasa humanistyczno-psychologiczna

B klasa politechniczno-ekonomiczna

C klasa farmaceutyczno-medyczna

D klasa dwujęzyczna

 


Wymagane dokumenty:

  • Wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • Oryginał świadectwa
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
  • Deklaracja dotycząca: drugiego języka (dotyczy klas: politechnicznej, farmaceutyczno-medycznej oraz dwujęzycznej), uczestnictwa w lekcjach wdż, etyki/religii – pobierz wzór dokumentu
  • Dwa podpisane zdjęcia
  • Podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego klauzula RODO - pobierz
  • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Laureata lub Finalisty olimpiad lub konkursów (jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów (jeśli dotyczy)