Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Profil farmaceutyczno-medyczny

Klasa farmaceutyczno - medyczna

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły punktowane przez szkołę:
język polski, matematyka, język angielski, chemia

Przedmioty rozszerzane:
biologia, chemia, język angielski

Drugi język obcy:
język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty uzupełniające:
chemia doświadczalna, biologia eksperymentalna, zajęcia farmaceutyczno- kosmetyczne, ratownictwo przedmedyczne

Marzysz o studiach medycznych, chcesz zostać weterynarzem lub biotechnologiem, a może po prostu chcesz odkryć zagadki funkcjonowania natury? Nasza klasa farmaceutyczno-medyczna pozwoli Ci osiągnąć te cele.

Będziesz miał możliwość zbadania zagadnień chemii i biologii w profesjonalnym laboratorium podczas zajęć doświadczalnych (chemia doświadczalna, biologia eksperymentalna, koło farmaceutyczno-kosmetyczne). Poznasz trójmiejskie uczelnie w trakcie zajęć prowadzonych we współpracy z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej czy Pomorskim Collegem Medycznym przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Dodatkowo możesz uzyskać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej uznawany w Polsce i za granicą. 

Patronat: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej


O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru, w dniach 03 – 05.07.2024 r. należy przynieść do szkoły:

Wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Kopię świadectwa.
Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

Jeśli będziesz na liście kandydatów zakwalifikowanych, w dniach 12 -19.07.2024 r. konieczne jest potwierdzenie woli nauki w naszej szkole i dostarczenie:

  • Oryginału świadectwa
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
  • Dwóch podpisanych zdjęć
  • Deklaracji - pobierz
  • Podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego klauzuli RODO - pobierz
https://www.canva.com/design/DAF96hfjtLw/H_7UCEb1mn17XZputMgupA/watch?utm_content=DAF96hfjtLw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor