Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Profil dwujęzyczny

Klasa dwujęzyczna

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły punktowane przez szkołę:
język polski, matematyka, język angielski, geografia

Przedmioty rozszerzane:
język niemiecki lub język hiszpański + jeden do wyboru z: biologia, fizyka geografia

Drugi język obcy:
język niemiecki lub język hiszpański

Przedmioty uzupełniające:
translatoryka, literatura anglojęzyczna, kulturoznawstwo, językoznawstwo

Przedmioty nauczane na poziomie dwujęzycznym w języku angielskim:
biologia, historia, matematyka

Wymagania dla kandydatów do klasy dwujęzycznej: 

Jeśli Twój angielski jest już dobry, ale zastanawiasz się, w jaki sposób sprawić, by był jeszcze lepszy, look no further! Profil dwujęzyczny jest dla Ciebie! Wyobraź sobie lekcje matematyki, biologii i historii z elementami języka angielskiego… Drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki (do wyboru). Na zajęciach z translatoryki będziesz miał okazję sprawdzić się jako tłumacz. Podczas szkolnych debat w języku angielskim będziesz ćwiczył swoją siłę perswazji. My wiemy, że angielski to nie tylko słówka i gramatyka, więc czekają na Ciebie zajęcia z kulturoznawstwa. Lubisz czytać w języku angielskim? Nie zapomnieliśmy też o kursie literatury. W chwilach wytchnienia wychodzimy na sztuki teatralne w języku angielskim, a po lekcjach czeka na Ciebie szkolna grupa teatralna STAGE i przedstawienia, a jakże, w języku angielskim! Jeśli chodzą Ci po głowie egzaminy Cambridge: First, Advanced czy Proficiency, spełnimy i to marzenie, organizując zamkniętą sesję egzaminacyjną na terenie naszej szkoły. Dla kreatywnych i otwartych na nowe znajomości mamy projekty eTwinning, E-Tandem i wymiany międzynarodowe.

Z nami matura dwujęzyczna jest na wyciągnięcie ręki!

Patronat: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Ateneum w Gdańsku       


O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru, w dniach 03 – 05.07.2024 r. należy przynieść do szkoły:

Wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Kopię świadectwa.
Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

Jeśli będziesz na liście kandydatów zakwalifikowanych, w dniach 12 -19.07.2024 r. konieczne jest potwierdzenie woli nauki w naszej szkole i dostarczenie:

  • Oryginału świadectwa
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
  • Dwóch podpisanych zdjęć
  • Deklaracji - pobierz
  • Podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego klauzuli RODO - pobierz