Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Profil politechniczno-ekonomiczny

Klasa politechniczno - ekonomiczna

Specjalność: matematyczno – fizyczna

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły punktowane przez szkołę:
język polski, matematyka, język angielski, fizyka
 

Przedmioty rozszerzane:
matematyka, fizyka, język angielski
Drugi język obcy:
język niemiecki lub język hiszpański
Przedmioty uzupełniające:
fizyka doświadczalna, matematyka w fizyce
 

Specjalność: matematyczno – geograficzna

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły punktowane przez szkołę:
język polski, matematyka, język angielski, geografia
 

Przedmioty rozszerzane:
matematyka, geografia, język angielski
Drugi język obcy:
język niemiecki lub język hiszpański
Przedmioty uzupełniające:
statystyka i analiza danych
 

Jeśli chcesz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, poznać strukturę wszechświata i zrozumieć, jakie prawa nim rządzą, pragniesz rozwijać swoją wiedzę dotyczącą naszej planety, a przy tym jesteś ambitny, pracowity, nie boisz się nowych wyzwań i chcesz rozwijać swoją pasję - to klasa dla Ciebie. Profil ten  skierowany jest do absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, w szczególności matematyką, fizyką, czy geografią. Zajęcia z fizyki są uzupełniane o zajęcia praktyczne, co pozwala dokładnie zrozumieć zagadnienia. Klasy pierwsze mają dodatkowy przedmiot, który pozwala im nadrobić zaległości w matematyce niezbędne do rozwiązywania zadań na fizyce.

Rozszerzona geografia oferuje możliwość przeprowadzania badań terenowych, co umożliwia uczniom zastosowanie teorii w praktyce. Ten aspekt może rozwijać umiejętności obserwacji, zbierania danych i analizy wyników.

Profil przeznaczony jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi, np. mechatroniką, budową maszyn, mechaniką, lotnictwem, elektrotechniką, budownictwem, matematyką stosowaną, ekonomią, geografią. Jednakże otwiera drzwi także do wielu innych kierunków na uczelniach wyższych.

Patronat: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego                                                                                                                               

 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ:

Jeśli jesteśmy szkołą pierwszego wyboru, w dniach 03 – 05.07.2024 r. należy przynieść do szkoły:

Wydrukowany i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek (pobrany z platformy Nabór) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Kopię świadectwa.
Kopię zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
 

Jeśli będziesz na liście kandydatów zakwalifikowanych, w dniach 12 -19.07.2024 r. konieczne jest potwierdzenie woli nauki w naszej szkole i dostarczenie:

  • Oryginału świadectwa
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
  • Dwóch podpisanych zdjęć
  • Deklaracji - pobierz
  • Podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego klauzuli RODO - pobierz