Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Erasmus+

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi został beneficjentem programu Erasmus+ w wyniku konkursu wniosków na rok 2020 Runda 1, w sektorze edukacji KA1 – mobilności edukacyjnej.


Akcja ta wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. 


Przyznanie akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. W ramach zdobytej przez szkołę akredytacji otrzymaliśmy już dofinansowanie w kwocie 32334 euro, dzięki czemu w roku 2024 kolejne osoby wyjadą na szkolenia.


Koordynatorem projektu jest pani Agnieszka Jankowska

 

Zastanawiając się nad obszarami pracy szkoły wymagającymi udoskonalenia, wyodrębniliśmy następujące potrzeby:


 zmotywowanie nauczycieli do tworzenia autorskich programów nauczania i wprowadzania innowacji metodycznych. 
 stosowanie jak najwięcej metod aktywizujących.
 prowadzenie projektów we współpracy z innymi krajami europejskimi. 
 poznanie skutecznych sposobów na pracę z uczniem borykającym się z dysfunkcjami. 
 podniesienie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów, a przez to – podniesienie kompetencji językowych uczniów
 konieczność rozwoju na polu znajomości nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu większej efektywności i atrakcyjności zajęć oraz pracy nauczyciela

 

W centrum działań projektowych postawiliśmy na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w formie kursów językowych i metodyczno-językowych, dzięki którym uczestnicy:


 podnieśli swój poziom biegłości językowej
 podwyższyli swoje kompetencje kulturowe i społeczno-obywatelskie
 zdobyli kontakty z innymi placówkami i nauczycielami
 zapoznali się z innowacyjnymi metodami i narzędziami oraz rozpoczęli realizację pierwszych projektów w bieżącym roku szkolnym


Dzięki programowi jesteśmy otwarci na świat, tradycję i wielokulturowość, która jest obecna w naszym codziennym życiu. Chcemy pokonywać bariery, które utrudniają młodemu pokoleniu odnaleźć się w świecie i pomagać im zdobywać wiedzę, a tym samym osiągać zamierzone cele. Poznajemy nowych partnerów zagranicznych, z którymi współpracujemy i planujemy wymiany międzynarodowe.

 

Wiemy, że podjęliśmy działania zmierzające ku temu, aby wykształcenie stało się bramą do pełnoprawnego i kompetentnego obywatelstwa w nowoczesnym społeczeństwie europejskim. Dobrze wykształceni obywatele to największe bogactwo każdego kraju.

 

Projekt objął dyrekcję szkoły i 11 nauczycieli. Działania realizowane w ramach projektu, to:

 

kursy językowe:

 Agata Jastrzębska, Split, Chorwacja, 2 tygodnie, lipiec 2023
 Joanna Boduszyńska, Grenada, Hiszpania, 2 tygodnie, sierpień 2023

kursy kulturowe:

 Magdalena Pyszyńska, Dublin, Irlandia, 2 tygodnie, lipiec 2023
 Elżbieta Rębiś, Dublin, Irlandia, 2 tygodnie, lipiec 2023

kurs edukacji włączającej:

 Małgorzata Zych, Malaga, Hiszpania, 1 tydzień, sierpień 2023
 Ilona Karnicka, Malaga, Hiszpania, 1 tydzień, sierpień 2023
 Monika Pranczke, Malaga, Hiszpania, 1 tydzień, sierpień 2023

kurs nowe technologie w nauczaniu:

 Anna Szydłowska, Walencja, Hiszpania, 1 tydzień, lipiec 2023
 Małgorzata Turyn, Walencja, Hiszpania, 1 tydzień, lipiec 2023
 Katarzyna Pucyło, Walencja, Hiszpania, 1 tydzień, lipiec 2023

kurs job shadowing:

 Lucyna Penkowska, Lauf an der Pegnitz, Niemcy, 1 tydzień, czerwiec 2023
 Alicja Klein-Abramczyk, Lauf an der Pegnitz, Niemcy, 1 tydzień, czerwiec
2023