Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Spotkania w ramach programu "Zaproś naukowca do szkoły"

2024.05.21

Uczniowie naszej szkoły mieli w kwietniu (24.04.) i w maju (21.05.) możliwość spotkania się on-line z pracownikami naukowymi wydziału biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach programu „Zaproś naukowca do szkoły”.
Udało na się wysłuchać wykładów pani dr Anny Kot nt.: Bakterii i lekooporności oraz pana dr Wojciecha Glaca nt. Mózgu nastolatka.
Otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania - Jakie tajemnice kryje mózg nastolatka? Jakie są różnice pomiędzy budową i funkcjonowaniem mózgu nastolatka i osoby dorosłej? Jak dojrzewa mózg? Co dzieje się w mózgu w okresie dojrzewania płciowego? Co grozi mózgowi nastolatka? Poznaliśmy także mechanizmy działania antybiotyków oraz zagadnienia związane z opornością bakterii na antybiotyki.