Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4, Inspektorem ochrony danych jest: Dariusz Stankiewicz
e-mail: 1lo.administracja@rumia.edu.pl
Dokumenty do pobrania: Klauzula informacyjna - pracownik, Klauzula informacyjna – uczeń/rodzic, Oświadczenie w sprawie dostępności

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2023-04-13 13:23:59 Sylwester Anisimowicz

Pierwsza publikacja: 2023-04-13 13:23:59 Sylwester Anisimowicz