Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Prowadzone rejestry, ewidencje i sposoby udostępniania danych w nich zawartych

PZS nr 1 w Rumi prowadzi księgę uczniów, rejestry wydanych świadectw szkolnych, arkusze ocen i protokoły egzaminu dojrzałości. Posiada szkolną składnicę akt. Aby skorzystać z zasobów archiwum należy zwrócić się do sekretarza szkoły.

 

 

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 10:47:17 Dariusz Stankiewicz

Pierwsza publikacja: 2023-02-17 14:24:33 Sylwester Anisimowicz