Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UG

2023-04-26

26 kwietnia br. została oficjalnie zainaugurowana trwająca od kilku miesięcy współpraca między naszą szkołą, jej organem prowadzącym - Powiatem Wejherowskim i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorką współpracy ze strony Wydziału Prawa i Administracji jest dr Olga Śniadach.

W ramach współpracy planowane jest, m.in. cykliczne uczestnictwo młodzieży
z klas z rozszerzonym programem nauczania historii w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji oraz zajęcia z podstaw prawa prowadzone przez pracowników dydaktycznych UG.