Rekrutacja
 • Rekrutacja 2021/2022

  Zaczynamy…


  Pamiętaj – dokumenty składasz do szkoły pierwszego wyboru.
  Maksymalnie możesz wybrać trzy szkoły i dowolną ilość klas w każdej ze szkół.


  Od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. wypełnij wniosek rekrutacyjny i deklarację wyboru języka obcego.
  Podpisany wniosek i deklarację zeskanuj lub zrób zdjęcie i dołącz do wniosku elektronicznego.
  Jeżeli nie masz drukarki lub coś jest niezrozumiałe a I LO w Rumi jest szkołą pierwszego wyboru to przyjdź do szkoły – pomożemy :)

  wniosek rekrutacyjnyinstrukcja wypełnienia wniosku


  Pamiętaj – jeśli wybrałeś klasę dwujęzyczną musisz przesłać wniosek do 31.05.2021 r.
  Zapoznaj się również z wymaganiami dla kandydatów do klasy dwujęzycznej w I LO w Rumi.

  deklaracja wyboru języka obcego


   

 • Dni Otwarte Szkoły 19-22.04.2021

  Zadaj nam pytanie, na które odpowiemy podczas Dni Otwartych
  Wyślij je na adres: dos@lo1.rumia.pl

  Chcesz się bliżej zapoznać z naszymi propozycjami
  podczas Dni Otwartych
  Przejdź na stronę dos.lo1.rumia.pl

  (Uwaga - jeśli będziesz często tam zaglądać warto odświeżyć stronę F5 lub jeszcze lepiej Ctrl+F5)


  Nabór kandydatów do klas pierwszych będzie odbywał się online z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji

  link do naboru online: nabor.lo1.rumia.pl »

  oferta edukacyjna »
  terminy postępowania rekrutacyjnego »
  zasady przeliczania ocen i osiągnięć na punty »
  wymagania dla kandydatów do klasy dwujęzyczne »
  informator powiatowy - I LO Rumia »
  zasady rekrutacji »
  zawody wiedzy »
  zawody artystyczne »
  zawody sportowe »
  informator rekrutacyjny »

  Oferta edukacyjna

  * Nauczanie języków może odbywać się w grupach międzyoddziałowych, język angielski lub język niemiecki jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego. Uczniowie, którzy wybiorą język angielski lub język niemiecki jako I język obcy realizują poziom rozszerzony, II język obcy realizowany jest na poziomie podstawowym.
  ** Nauczanie II języka obcego nowożytnego może odbywać się w grupach międzyoddziałowych, grupy będą tworzone biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe szkoły. W szczególnych przypadkach przydziału do grupy językowej pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy będą kontynuować naukę danego języka.
  Przy podziale na grupy językowe bierzemy pod uwagę stopień opanowania języka.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  Dodatkowe informacje:
  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

  Zasady przeliczania ocen na punkty

  .

 • © 2005-2021 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved