O stronie
Poprzednia wersja strony była redagowana przez Pawła Ługowskiego, Bartka Kozakiewicza i Asię Mleczak.
Nadzór metodyczny sprawowała pani mgr Barbara Niewiedziała.© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved