Matura 2020
Informacje CKE o maturach w roku 2021

Prosimy o zapoznanie się
z procedurami maturalnymi

Warunki przebiegu egzaminu maturalnego 2021»

kliknij tutaj i przejdź do folderu zawierającego:

Harmonogram egzaminów
• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (ZAKTUALIZOWANA)
• Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego
• Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych
• Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki
• Opłaty za egzaminy maturalne dla absolwentów
• Wytyczne Maturalne
• Warunki przebiegu egzaminu maturalnego

Więcej informacji o egzaminie maturalnym:
• ogólny informator o maturze
• informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i ustnej
• arkusze maturalne z zasadami oceniania
• zbiory zadań, filmy, prezentacje
• opracowanie wyników i sprawozdanie z matury 2019
znajdziesz na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

www.cke.gov.pl
www.oke.gda.pl

 

© 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved