KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

I semestr

1 IX – rozpoczęcie roku szkolnego - spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – dyrekcja, pedagog, wychowawcy
24 IX – posiedzenie Rady Pedagogicznej – uchwalenie planu dydaktyczno-wychowawczego
25 IX – zebranie z rodzicami
14 X – Dzień Edukacji Narodowej (wolny od zajęć edukacyjnych)
23 X – posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników matur
1 XI – Dzień Wszystkich Świętych (wolny od zajęć)
10 XI – uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
20 XI – zebranie z rodzicami
21 XI – Powiatowa Olimpiada o Kaszubach i Pomorzu
3 XII – uroczystość 65-lecia szkoły
9 XII – poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną - konsultacje dla rodziców
18 XII – koncert kolęd
19 XII – wigilie klasowe i szkolna
22 XII - 31 XII – zimowa przerwa świąteczna
6 I – Święto Trzech Króli (dzień wolny)
9 I – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych
12 I – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
15 I – posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące I semestr
15 I – zebranie z rodzicami apel dla uczniów
19 I - apel dla uczniów (podsumowanie I semestru)
2 II -15 II - ferie zimowe

II semestr

klasy III

• 1 II – 15 II – ferie zimowe
• 19 III (czwartek) – poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i wywiadówki
• 23 i 24 III (poniedziałek, wtorek) - rekolekcje wielkopostne Kościół NMP WW godz. 9.00 –11.00; po rekolekcjach powrót na lekcje (od 5 lekcji wg planu)
• 2 IV – 7 IV – wiosenna przerwa świąteczna
• 13 IV ( poniedziałek) - ostateczny termin wystawienia ocen, w tym z zachowania
• 14, 15 i 16 IV– ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny zgodnie z zapisami WSO
• 20 IV (wtorek) – klasyfikacja klas III – godz.13.00
• 23 IV (czwartek) – zakończenie roku katechetycznego klas III w Kościele NMPWW (dolny kościół) – godz.10.00 (lekcje klas III w tym dniu odwołane)
• 24 IV (piątek) - uroczyste pożegnanie klas III I LO o godz. 11.50 na hali sportowej – zostaną wręczone świadectwa ukończenia, dyplomy i nagrody
• 4 V – 21 V – matura ustna i pisemna (równolegle)
• świadectwa maturalne zostaną przysłane przez OKE na koniec czerwca

klasy I i II

• 1 II – 15 II – ferie zimowe
• 19 III (czwartek) – wywiadówka
• 23 i 24 III (poniedziałek, wtorek) - rekolekcje wielkopostne Kościół NMP WW godz. 9.00 -11.00; po rekolekcjach powrót na lekcje (od 5 lekcji wg planu)
• 2 IV – 7 IV – wiosenna przerwa świąteczna
• 4 V, 5 V, 6V – zajęcia odwołane z powodu matur
• do 14 V – poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonej ocenie z zachowania
• 14 V – konsultacje dla rodziców
• 4 VI – Boże Ciało
• 5 VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
• 15 VI – ostateczny termin wystawiania ocen końcowych, w tym z zachowania.
• 16 VI – do 13.00 przyjmowanie podań z prośbą o podwyższenie oceny
• 17 VI - 18 VI – sprawdziany odwoławcze od zaproponowanej oceny dla osób spełniających wymogi WSO
• 22 VI (poniedziałek) - godz. 13.00 - posiedzenie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja klas
• 25 VI (czwartek) – zamiast lekcji, zakończenie roku katechetycznego – msza św. w kościele NMPWW godz.10.00 – dolny kościół
• 25 VI (czwartek ) - godz. 10.00 - zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
• 26 VI ( piątek ) - godz. 9.00 – apel końcowy kl. I - II

Archiwalne

Kalendarium 2011/2012
Kalendarium 2012/2013
Kalendarium 2013/2014

© 2005-2016 Copyright by LO I Rumia        All rights reserved