KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

I semestr

2 IX – rozpoczęcie roku szkolnego, spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – dyrekcja, pedagog, wychowawcy
24 IX – posiedzenie Rady Pedagogicznej – uchwalenie planu dydaktyczno-wychowawczego
25 IX – zebranie z rodzicami
14 X – Dzień Edukacji Narodowej (wolny od zajęć edukacyjnych)
23 X – posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników matur
1 XI – Dzień Wszystkich Świętych (wolny od zajęć)
8 XI – uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
20 XI – zebranie z rodzicami
15 XI – Powiatowa Olimpiada o Kaszubach i Pomorzu
10 XII – poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną
10.XII - konsultacje dla rodziców
19 XII – koncert kolęd
20 XII – wigilie klasowe i szkolna
23 XII - 1 I – zimowa przerwa świąteczna
6 I – Święto Trzech Króli (dzień wolny)
10 I – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych
13 I – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
16 I – posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące I semestr
16 I – zebranie z rodzicami apel dla uczniów
17 I - apel dla uczniów (podsumowanie I semestru)
20 I -2 II - ferie zimowe

II semestr

Terminarz dla klas III

13 III (czwartek) – poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i wywiadówki
19 III (środa) – wyjazd na dni otwarte w uczelniach wyższych
21 III (piątek) – zamiast lekcji II Edycja Dnia Języków Obcych + Dzień Otwarty
10 i 11 IV (czwartek, piątek) - rekolekcje wielkopostne Kościół NMP WW godz. 9.00 -11.00; po rekolekcjach powrót na lekcje (od 5 lekcji wg planu)
14 IV (poniedziałek) - ostateczny termin wystawienia ocen, w tym z zachowania
15 IV – ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny zgodnie z zapisami WSO
15 IV (wtorek) – klasyfikacja klas III – godz.13.00
17 – 22 IV – wiosenna przerwa świąteczna
24 IV (czwartek) – zakończenie roku katechetycznego klas III w Kościele NMPWW (dolny kościół) – godz.10.00 (lekcje klas III w tym dniu odwołane)
25 IV (piątek) - uroczyste pożegnanie klas III I LO o godz. 11.50 na hali sportowej – zostaną wręczone świadectwa ukończenia, dyplomy i nagrody
5 - 23 V – matura ustna i pisemna (równolegle)
świadectwa maturalne zostaną przysłane przez OKE na koniec czerwca

Terminarz dla klasy I i II

13 III (czwartek) – wywiadówka
21 III (piątek) – zamiast lekcji II Edycja Dnia Języków Obcych + Dzień Otwarty
10 i 11 IV (czwartek, piątek) - rekolekcje wielkopostne Kościół NMP WW godz. 9.00 -11.00; po rekolekcjach powrót na lekcje (od 5lekcji wg planu)
17 – 22 IV – wiosenna przerwa świąteczna
2 V, 5 V, 6V, 7 V– zajęcia odwołane z powodu matur
15 V – poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonej ocenie z zachowania
15 V – konsultacje dla rodziców
16 VI – ostateczny termin wystawiania ocen końcowych, w tym z zachowania. 16 VI – do 15.30 przyjmowanie podań z prośbą o podwyższenie oceny
17 - 18 VI – sprawdziany odwoławcze od zaproponowanej oceny dla osób spełniających wymogi WSO
19 VI – Boże Ciało
20 VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 VI (poniedziałek) - godz. 13.00 - posiedzenie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja klas
26 VI (czwartek) – zamiast lekcji, zakończenie roku katechetycznego – msza św. w kościele NMPWW godz.10.00 – dolny kościół
27 VI (piątek) - godz. 9.00 – apel końcowy kl. I - II
27 VI (piątek) - godz. 11.30 - zebranie plenarne Rady Pedagogicznej

 

 

Archiwalne

Kalendarium 2011/2012
Kalendarium 2012/2013

© 2005-2016 Copyright by LO I Rumia        All rights reserved