KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

I semestr

3 IX – rozpoczęcie roku szkolnego - spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – dyrekcja, pedagog, wychowawcy
1 X – posiedzenie Rady Pedagogicznej – uchwalenie planu dydaktyczno-wychowawczego
2 X – zebranie ogólne z rodzicami (dwie tury) i wywiadówki
10 X - dzień wolny od zajęć lekcyjnych, udział w Dniu Skupienia na Misjach Świętych godz. 11.00 w Kościele NMPWWW w Rumi
10 X – posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników matur
12 X - Powiatowy Dzień Edukacji - uroczysta akademia, hala sportowa 12.00
2 XI - Dzień Zaduszny - wolny od zajęć lekcyjnych
9 XI – uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
16 XI - Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
20 XI – wywiadówki
20-22 XI – próbna matura z Operonem
18 XII – poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną - konsultacje dla rodziców
20 XII – koncert kolęd
21 XII – wigilie klasowe i szkolna
24 XII - 1 I – zimowa przerwa świąteczna
18 I – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych
21 I – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
24 I – posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące I semestr
25 I – apel dla uczniów
29 I - zebranie z rodzicami
8 II – II Powiatowy Konkurs Piosenki o Tematyce Miłosnej
11-24 II - ferie zimowe

II semestr

Terminarz czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego - klas III

19 III (wtorek) – poinformowanie o zagrożeniach oceną niedostateczną i wywiadówki
20 III ( środa) – wyjazd na dni otwarte w uczelniach wyższych
21 i 22 III (czwartek, piątek) - rekolekcje wielkopostne
28 III – 2 IV – wiosenna przerwa świąteczna
15 IV ( poniedziałek) - ostateczny termin wystawienia ocen, w tym z zachowania
16, 17 i 18 IV – ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny zgodnie z zapisami WSO
22 IV ( poniedziałek) – klasyfikacja klas III – godz.13.00
25 IV (czwartek) – zakończenie roku katechetycznego klas III w Kościele NMPWW (dolny kościół) – godz.10.00 (lekcje klas III w tym dniu odwołane)
26 IV (piątek) - uroczyste pożegnanie klas III I LO o godz. 11.50 na hali sportowej – zostaną wręczone świadectwa ukończenia, dyplomy i nagrody
7 V - 28 V – matura ustna i pisemna (równolegle)
świadectwa maturalne zostaną przysłane przez OKE na koniec czerwca

Terminarz czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego – klasy I i II

19 III (wtorek) – wywiadówka
20 III – zamiast lekcji II Edycja Przeglądu Młodych Talentów
21 i 22 III (czwartek, piątek) - rekolekcje wielkopostne, szkoleniowe rady pedagogiczne i konkurs dla gimnazjalistów
28 III – 2 IV – wiosenna przerwa świąteczna
2 V, 7 V, 8 V i 9 V – zajęcia odwołane z powodu matur
Do 21 V – poinformowanie rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i obniżonej ocenie z zachowania
21 V – konsultacje dla rodziców klas I i II
30 V – Boże Ciało
31 V – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14 VI (piątek) – ostateczny termin wystawiania ocen końcowych, w tym z zachowania.
17 VI – do długiej przerwy przyjmowanie podań z prośbą o podwyższenie oceny
18 VI - 20 VI – sprawdziany odwoławcze od zaproponowanej oceny dla osób spełniających wymogi WSO
21 VI (piątek) - godz. 13.00 - posiedzenie Rady Pedagogicznej, klasyfikacja klas I i II
27 VI (czwartek) – zamiast lekcji, zakończenie roku katechetycznego – msza św. w kościele NMPWW godz.10.00 – dolny kościół
28 VI ( piątek ) - godz. 9.00 – apel końcowy kl. I - II
28 VI (piątek ) - godz. 11.30 - zebranie plenarne Rady Pedagogicznej

 

Archiwalne

Kalendarium 2011/2012

© 2005-2016 Copyright by LO I Rumia        All rights reserved