KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

I semestr

1 IX – rozpoczęcie roku szkolnego
- spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych – dyrekcja, pedagog, wychowawcy
27 IX – posiedzenie Rady Pedagogicznej – uchwalenie planu dydaktyczno-wychowawczego
28 IX – zebranie z rodzicami
21 X – posiedzenie Rady Pedagogicznej – analiza wyników matur
10 XI – uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
16 XI – zebranie z rodzicami
18 XI – Powiatowa Olimpiada o Kaszubach i Pomorzu
12 XII – poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną
- konsultacje dla rodziców
21 XII – koncert kolęd
22 XII – wigilie klasowe i szkolna
23- 31 XII – zimowa przerwa świąteczna
6 I- święto Trzech Króli
12 I – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych
16 I – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
20 I – posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące I semestr
23 I – apel dla uczniów
- zebranie z rodzicami
30 I -12 II - ferie zimowe

II semestr

2 III – poinformowanie uczniów klas trzecich o zagrożeniu oceną niedostateczną
23 III – zebranie dla rodziców klas trzecich z poinformowaniem o zagrożeniu ocena niedostateczną
5 - 10 IV – wiosenna przerwa świąteczna
13 IV – zebranie z rodzicami klas I i II
16 IV – ostateczny termin wystawienia ocen dla klas trzecich
19,20 21 IV- ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny zgodnie z zapisami WSO
23 IV – klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas trzecich
27 IV – zakończenie roku dla klas trzecich
1 – 3 V – dni wolne
4 V – egzamin maturalny z języka polskiego PP
7 V – egzamin maturalny z języka polskiego PR
8 V – egzamin maturalny z matematyki PP
9 V – egzamin maturalny z matematyki PR
10 V – egzamin maturalny z języka angielskiego
21 V – poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną i obniżonym zachowaniu
22 V – konsultacje dla rodziców klas I i II
7 VI – Boże Ciało
15 VI – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych i z zachowania
18 VI do długiej przerwy – przyjmowanie podań z prośba o podwyższenie proponowanej oceny
19-21 VI – egzaminy dla osób spełniających wymagania WSO
22 VI – klasyfikacyjna rada pedagogiczna
28 VI – zakończenie roku katechetycznego
29 VI – zakończenie roku szkolnego

© 2005-2016 Copyright by LO I Rumia        All rights reserved