LO I RUMIA w roku szkolnym 2010/2011
Witaj w Rumi! Dzisiaj jest:
» Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012
Dodano: 06.07.2011

Komunikat na dzień 06.07.2011

1. Dyrekcja ZSP nr 1 w Rumi informuje, że dokonała pełnego naboru w klasach A, B , C, D, E (w tych klasach nie ma wolnych miejsc)

2. Szkoła dysponuje wolnymi miejscami jedynie w klasie turystyczno – sportowej z rozszerzeniem biologii, geografii i w-f.
 

Dodane przez: LO I Rumia
» Odważmy się być wolnymi - IV edycja
Dodano: 23.06.2011

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO
„ODWAŻMY SIĘ BYĆ WOLNYMI”

23 czerwca 2010r. w warszawskim teatrze „Kamienica” ogłoszono wyniki IV edycji konkursu historycznego „Odważmy się być wolnymi”, pod patronatem MEN, który był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac z całej Polski.
Celem edycji było odszukanie osób, które swoją działalnością w latach 1945 – 1989 przyczyniły się do demokratycznych zmian i pełnego odzyskania niepodległości przez Polskę.
W uroczystej gali wręczenia nagród udział wzięli wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK Jolanta Wąs (przedstawiciel partnera strategicznego konkursu) oraz dyrektor PAP media Natalia Bryżko-Zapór. Obecni byli również członkowie Jury na czele z prof. Antonim Dudkiem. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.
Uroczystość uświetnił swoim występem aktor Emilian Kamiński oraz Kwartet ProForma, który zaśpiewał piosenki Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi wzięli udział w tym konkursie i zostali zaproszeni na ceremonię finałową.
Członkowie naszego zespołu: Monika Paszke, Magdalena Zamojska, Patrycjusz Trocki pod opieką nauczyciela bibliotekarza Grażyny Górak zostali laureatami tego konkursu i otrzymali zaszczytne wyróżnienie (IV miejsce).
W nagrodę otrzymali tygodniową wycieczkę naukową p.t. „Średniowiecze w codzienności – codzienność Średniowiecza”. Otrzymali również cenne nagrody książkowe i multimedia o tematyce historycznej.
 

Dodane przez: GG

» Projekt Muzeum Historii Polski "Rówieśnicy"
Dodano: 21.06.2011
Uczennice naszej szkoły Julia Bienias, Karolina Kańtoch, Agata Swakoń z klasy Id brały udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Muzeum Historii Polski w Warszawie - „Rówieśnicy”, który patronatem objęło MEN i MKiDN.
W ramach w/w projektu powstała praca konkursowa dotycząca postaci Krystyny Wolf – kaszubskiej artystki ludowej, hafciarki, poetki - aktywnej członkini Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z oddziału rumskiego. Uczennice i koordynatorka projektu Grażyna Górak zostały wyróżnione honorowym dyplomem.
 

Dodane przez: GG

» Benefis Eugeniusza Kuppera
Dodano: 08.06.2011
8 czerwca 2011 roku w I Liceum Ogólnokształcącym odbył się benefis poety i prozaika Eugeniusza Kuppera - absolwenta z roku 1965. Eugeniusz Kupper rozpoczął naukę w tutejszym, jedynym w tamtych latach liceum w Rumi, w roku 1961. Zadebiutował wtedy w gazetce szkolnej "To Tu" wierszami i artykułami. Benefis został zorganizowany właśnie z tej okazji - 50 lecia debiutu literackiego.
W swoim bogatym dorobku autor ma liczne tomiki poezji. W 1998 wydał "Przeciąganie liny" pierwszą powieść wchodzącą w skład „Kwartetu Gdańskiego”. Kolejne tomy z cyklu "Kwartet Gdański" to "Skok w dal" (2002r.), "Skok wzwyż" (2007r.) i "Trójskok" (2007r).
Napisał około 20 utworów scenicznych. Zajmuje się też publicystyką kulturalną. Publikował m.in. w paryskiej "Kulturze" i "Zeszytach Historycznych"

Był też znanym w gdańskim środowisku kulturalnym animatorem kultury m.in. był wieloletnim sekretarzem konkursu poetyckiego "Czerwona Róża".
W czasie spotkania z młodzieżą autor zaprezentował krótko swoją drogę twórczą i kilka utworów. Młodzież ze swojej strony zaprezentowała utwory poetyckie i fragmenty prozy z tomiku "Przewiew", a Marek Pakiezer zaśpiewał zaaranżowany przez siebie "Psalm XXV" z tomiku "Matka Boska Gdańska"

Młodzież z dużym zaciekawieniem wysłuchała autora, zaś autor wysoko ocenił interpretację zaprezentowanych przez uczniów utworów. Benefis zakończył się przeczytaniem przez E.Kuppera utworu "Nasz wspólny czas" napisanego specjalnie z okazji jubileuszu 60-lecia Liceum. Benefis uświetnił wykonaniem klasycznych utworów na trąbkę uczeń Mikołaj Nowak. Uczniowie zostali przygotowani przez polonistę Tomasza Jurkiewicza, zaś scenografia została opracowana przez bibliotekarkę Grażynę Górak.
 

W I E R S Z

Eugeniusz Kupper

NASZ WSPÓLNY CZAS
45 lat matury 1965 – 2010

MOJEMU LICEUM Nr 1 w RUMI

Nasz wspólny czas nasze młodzieńcze święto
Dzisiaj podobne do tamtej rado
ści
Gdy szukali
śmy już swojej przyszłości
Nadziej
ą swą także w duszy zaklętą
Niepewni jeszcze prawdy ni godziny
Pełni swobody i czasu dobrego
Chcieli
śmy wejść w zaklęte te krainy
Zawsze otwarci ducha swobodnego

Jakże ponętne były te wezwania
Kraj si
ę szykował do wielkiego skoku
A ka
żdy z nas jeszcze zlękniony sokół
Pełen był obaw i czekał spełnienia
Szukaj
ąc jakiejś swej przyjaznej ręki
Co mu była bliska i braterska
Trzeba nam było dojrzałej pami
ęci
Wolno
ść się śniła nam wtedy rycerska

Ale stanęły przed nimi zapory
Pami
ętam pierwszej swej miłości bukiet
Któr
ą tam żegnał pełen łez mój smutek
Lidi
ą ją zwałem wczoraj jeszcze w szkole
A teraz przyszło mówi
ć żegnaj miła
Chocia
ż do dzisiaj w sercu mym zostałaś
Nocami tylko potem ciebie
śniłem
Bo
życie twe legenda wnet owiała

Lecz świat nie czekał każdy miał wybierać
I sam ju
ż tylko mógł na siebie liczyć
Przyszedłe
ś z wszystkim czy odejdziesz z niczym
Gdy w Grudniu było swe szeregi zwierać
Pami
ętam wtedy moje zagubienie
Gdy w Gda
ńsku wołałem wolności chleba
Miałem jeszcze młode czyste sumienie
I czułem jak dojrzewa ma potrzeba

Teraz gdy z buntem ludzkim się złączyłem
Wiedziałem ju
ż gdzie pójdę wraz z innymi
Byłem tu razem z tymi skrzywdzonymi
I kamie
ń w dłoni swojej urodziłem
Lecz memu sercu obce barykady
Kiedy w tłum kamienicznik zawołałem
B
ędę wam śpiewał wierszy mych ballady
To tak poet
ą ich wtedy zostałem

Lecz ma dojrzałość znowu się burzyła
Trafiaj
ąc wtedy na inne zapory
Na drodze mej stawały ró
żne wiary
Nie zawsze zgoda cele me znaczyła
Bo los poety bywa losem trudnym
Gdy ludzkie dzieje trzeba opisywać
A liryk nazwie miło
ść losem złudnym
By czasem duch człowieczy złym nazywać

Aż nadszedł wreszcie czas mej pierwszej muzy
Gdy przeszły grudnie sierpnie listopady
I znikły z ulic wrogie defilady
Wiersz mój na powrót na miło
ść zasłuż
A dawne bunty ukrył ju
ż w szufladzie
Bo spotkał wreszcie t
ę co zawsze szukał
Poskładał zaraz co było w nieładzie
Gdy
ż będzie teraz jednej prawdy słuchał

Tak podał dłoń tej swojej Małgorzacie
Co Mistrzem go nazwała w pierwszych słowach
A on uwierzył
że to jest odnowa
Walcz
ąc o innych spotkał ją co znaczy
Ż
e cel nadrzędny zawsze stawiać trzeba
Czy w swej młodo
ści czy w wieku dojrzałym
Bo tu na Ziemi człowiek bli
żej Nieba
Gdy znajdzie siebie w kim
ś równie wspaniałym

I tego czasem brak w tej codzienności
O obcym cz
ęsto wspaniały mówimy
O sobie mówi
ąc wcale nie grzeszymy
Te
ż więcej mówmy do siebie z miłością
Gdy
ż dzisiaj na te me czterdzieste piąte
Jak
że bliskie matury urodziny
Chocia
ż tak dawno był ten mój początek
Chwał
ę LICEUM me zrodziły czyny

Z tych czynów powstanie wnet święto nowe
Gdy pójdziem w wiek nasz ju
ż dojrzały
Wynosz
ąc POLSKĘ nad POLSKIE podziały
I ogłaszaj
ąc jedności rozmowę
Gdzie ka
żdy będzie dla każdego bratem
Sobie wyznaczym najcelniejsze cele
A
ż zabłyśniemy w tej ciemności światłem
To tylko tyle ale jednak wiele ...

Gdańsk 7.06.2010 rok

 

Dodane przez: LO I Rumia
» Zmiana planu lekcji obowiązuje od 02.05.2011r.
Dodano: 08.05.2011
UWAGA! Nowy plan lekcji od 02.05.2011r.
Plan 05-06.2011 [PDF] obowiązuje od 02.05.2011r. uczniowie
Dodane przez: LO I Rumia
» Zapraszamy na Dzień Otwarty Naszego LO - 7 maja, sobota
Dodano: 02.05.2011

Zapraszamy na Dzień Otwarty do I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi

07.05.2011 w godz. 10.00 -13.00 (sobota) - dla wszystkich chętnych, którzy chcą zapoznać się z ofertą szkoły

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW, RODZICÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA DZIEŃ OTWARTY I LO W RUMI

PROGRAM

 • Spotkanie z dyrektorem szkoły godz. 11.00, 12.00 w sali K
 • Stoisko informacyjne – foldery o szkole, podania, ankiety, szczegółowe informacje o rekrutacji na rok szkolny 2011/2012
 • Spotkania w salach przedmiotowych
  - Język polski s. 29
  - Język angielski s. 28
  - Język niemiecki s. 26
  - Historia s. 15
  - Biologia s. 38
  - Geografia s. 14
  - Matematyka s. 27
  - Fizyka s. 35
  - Chemia s. 40
  - Informatyka s. 32
 • Zajęcia sportowe na hali i boisku szkolnym
 
Dodane przez: LO I Rumia
» Wielkanoc 2011
Dodano: 23.04.2011
Dodane przez: LO I Rumia
» XIII Powiatowy Mini Festiwal Poezji w Języku Angielskim
Dodano: 26.03.2011

W dniu 26 marca br. odbył się XIII Powiatowy Mini-Festiwal Poezji w Języku Angielskim, zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Celem festiwalu było umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich zdolności aktorskich, wokalnych, literackich i językowych oraz promowanie nauki języka angielskiego. W festiwalu udział wzięła młodzież z różnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Łącznie w 23 występach udział wzięło 40 uczestników.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli wysokie miejsca  w tym:
w kategorii PIOSENKA
2 miejsce: Marek Pakieser i Jakub Kirklewski (gitara) - „Ghost Riders in the Sky” ZSP nr 1 w Rumi

3 miejsce: Marta Rączka - „Ain’t No Sunshine” - ZSP nr 1 w Rumi
w kategorii SCENKA
1 miejsce: Anna Bajurska, Michał Sobala, Agata Mamrot, Urszula Pranga, Ewelina Kobzińska, Paulina Cichoń, Aleksandra Magulska w sztuce: „Little Red Riding Hood in 21st century” autor: Greczyńska-Witkowicz - ZSP nr 1 w Rumi


 

 
Dodane przez: AS
» Konsultacje dla rodziców 28.04.2011r. 16.30-19.00
Dodano: 23.04.2011

Sala N H.Meyna, Ks. M. Sumisławski
Sala 20 Zakończenie roku w ULO
Sala 15 P.Bianga, M.Młynarczykowska, J.Pałubicki
Sala 14 A.Grabowska, E.Dziecielska, H.Rotta
Sala 25 A.Napiórkowska,  M.Piontke
Sala 26 A.Klein-Abramczyk, M.Czaplewski, J.Klein-Szalkowska
Sala 27 E.Szmytkiewicz, J.Partyka
Sala 28 A. Kubera, A.Kulikowska
Sala 29 A. Marasz, E. Domarus
Sala 32 S.Anisimowicz, J.Romanik
Sala 35 M.Meyer, A.Klebba
Sala 37 E. Rębiś, A. Prudzienica
Sala 38 H.Birunt, H.Supernat
Sala 39 T.Jurkiewicz, M.Florczak, A.Bednarczyk
Sala 40 A.Grudzińska, B.Dominiuk, J.Kuźba
Sala K M. Suchomska, A.Chwałek
Hala sportowa Nauczyciele wf
Gabinet doradcy kariery A.Musiał
Sala 23 Pedagog M. Zych
Biblioteka B.Niewiedziała, G.Górak

Gabinet wicedyrektor E.Grzymkowska
Gabinet dyrektora  J.Wolański

 
Dodane przez: LO I Rumia
» Najbliższe wywiadówki - wtorek 15.03.2011r.
Dodano: 04.03.2011
IA17.0028Aleksandra Kubera
IB17.0035Maria Meyer
IC17.0040Anna Chwałek
ID17.0015Grażyna Górak
IE17.0014Anna Grabowska
IS17.0039Tomasz Jurkiewicz
IIA17.0027Monika Florczak
IIB17.0026Alicja Klein-Abramczyk
IIC17.0025Alicja Napiórkowska
IID17.0020Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz
IIE17.0029Adriana Marasz
IIS17.0038Jarosław Tomaszewski
IIIA18.0015Monika Młynarczykowska
IIIB18.0028Anna Kulikowska
IIIC18.0020Elżbieta Rębiś
IIID18.0038Hanna Supernat-Melzer
IIIE18.0027Joanna Partyka
IIIS18.0014Piotr Taube
Dodane przez: LO I Rumia
» Rozstrzygnięcie multimedialnego konkursu historyczny
Dodano: 01.03.2011
Dnia 25.02.2011r. komisja konkursowa złożona z nauczycieli historii i informatyki dokonała oceny 9 zgłoszonych przez uczniów I LO w Rumi prezentacji multimedialnych.

Zwycięzcami konkursu zostali:

1 miejsce - Jan Zych, Krzysztof Kuciński – IIE - 77.5 pkt.
2 miejsce - Aleksandra Jeszke, Pola Gosz, Monika Czapp – IIIE - 75 pkt.
3 miejsce - Krzysztof Nadolski – IB – 61 pkt.

Gratulujemy zwycięzcom! - nagrody rozdane zostaną na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Lista uczestników konkursu
"KSIĄŻĘTA POMORSCY – PATRONI NASZEJ SZKOŁY"
(według kolejności zgłoszeń)

1. Jan Zych, Krzysztof Kuciński - IIE
2. Aleksandra Jeszke, Pola Gosz, Monika Czapp – IIIE
3. Szwejkowska Agata, Dudek Karolina – IC
4. Krzysztof Nadolski – IB
5. Katarzyna Scheibe, Sandra Wasielewska – IIIC
6. Magdalena Kotwicka, Patrycja Falkowska – ID
7. Julia Bienias, Karolina Sosińska – ID
8. Justyna Okrój, Maria Sitek – ID
9. Karolina Kańtoch, Agata Swakoń – ID

Dodane przez: GG
» Szkolne eliminacje konkursu DialNet Masters 10.02.2011r.
Dodano: 18.02.2011
W eliminacjach szkolnych ogólnego konkursu wiedzy o sieci DialNet Masters 2011 zwyciężył Krzysztof Nadolski z IB przed Jakubem Kirklewskim z IE oraz Mateuszem Tarnopolskim i Kamilem Szczypiorowskim z IB.
Dodane przez: AS
» Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2010/2011
Dodano: 03.02.2011
W dniu dzisiejszym najlepsi uczniowie naszego liceum otrzymali wyróżnienia i nagrody z rąk dyrektora Janusza Wolańskiego i przewodniczącego rady rodziców Andrzeja Murzyńskiego.

Szczególnie wysokie wyniki osiągnęli oraz nagrody rady rodziców otrzymali:
Agata Wejner IC
Krzysztof Nadolski IB
Pola Gosz IIIE
Kamila Stenka IIIC

Wśród pozostałych 34 wyróżnionych uczniów najwyższymi średnimi mogą się pochwalić:
Paulina Dehling IID
Mikołaj Nowak IB
Mateusz Krause IIIE
Sarnowska Aneta IA
Kupczyk Alicja IC
Kozłowska Anna IIC
Zabielski Mateusz IIIE
Bryłka Katarzyna IC
Gutowska Magda IIB
Rozmysłowicz Agdnieszka IA

Za wysoką frekwencję wyróżnienia otrzymali:
Agta Kruszyn IA, Weronika Bednarz IC, Dominik Szreder IIB, Paulina Dettlaff IE, Adriana Murawska IE, Joanna Kaczykowska IIA, Patrycjusz Trocki IIIC.

Dodane przez: AS
» Korekta planu lekcji z 03.01.2011r. ważna od 10.01.2011r.
Dodano: 09.01.2011
Plan 2010/2011 [PDF] obowiązuje od 10.01.2011r. uczniowie
Dodane przez: LO I Rumia
»Konkurs historyczny "Książęta pomorscy - patroni naszej szkoły"
Dodano: 09.01.2011
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi ogłasza konkurs historyczny pod tytułem „Książęta pomorscy – patroni naszej szkoły”

Cele konkursu
1. Rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną
2. Pogłębienie wiadomości na temat patronów naszego liceum
3. Budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń
4. Popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży
5. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej
6. Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów I LO w Rumi. Zadaniem konkursowym jest stworzenie prezentacji multimedialnej na temat patronów naszej szkoły, tj. książąt pomorskich, ze szczególnym uwzględnieniem książąt gdańskich (dynastia Sobiesławiców).
Prezentacja powinna być wykonana na płytce CD i oddana do 21 lutego 2011roku w bibliotece szkolnej. Na płycie powinna znaleźć się bibliografia, z jakiej korzystano przy tworzeniu pracy, oraz imiona i nazwiska twórców prezentacji.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 lutego 2011 roku przez powołaną komisję.

Regulamin konkursu
1. W konkursie biorą udział uczniowie I LO w Rumi.
2. Każdy uczestnik, lub grupa, co najwyżej trzyosobowa, wykonuje prezentację multimedialną na temat patronów naszej szkoły. Czas prezentacji tematu, do 10 minut.
3. Prezentacje konkursowe oceni powołana przez organizatorów komisja według ustalonej punktacji.
4. Organizatorzy nabywają prawa autorskie do prezentowania publicznie najlepszych prac.
5. Zostaną przyznane 3 pierwsze miejsca. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagrodzonych miejsc.
6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo decydowania o szczegółach nie uwzględnionych w regulaminie.
8. Ostateczny termin oddania prac upływa z dniem 21.02.2011 r.

Szczegółowe kryteria oceny prac
1. Zgodność z tematem konkursu – 0-5 punktów.
2. Pomysł, inwencja twórcza, oryginalność, merytoryczność przekazu – 0-5 punktów.
3. Ogólne wrażenie artystyczne (kompozycja, różnorodność zastosowanych technik, dobór materiałów faktograficznych itp.) – 0-5 punktów.
4. Forma narracji prezentowana w czasie pokazu, jej wartość merytoryczna z punku widzenia historycznego –0-5 punktów.

Czekamy na liczny udział w konkursie młodzieży naszej szkoły. Oczekujemy interesujących prezentacji tematu.

ORGANIZATORZY
Dyrekcja szkoły i nauczyciele historii

Bibliografia
1. Bądkowski L., Samp W., Poczet książąt Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 1974.
2. Dzieje Pomorza nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku, pod red. Wacława Odynica, Gdańsk 1978.
3. Historia Pomorza, t. 1 (do roku 1466), cz. 1, pod red. Gerarda Labudy, Poznań 1969.
4. Labuda Gerard, Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997.
5. Powierski Jan, Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne, Gdańsk 1981.
6. Rymar Edward., Rodowód książąt pomorskich, t. 1, Szczecin 1995.
7. Szypowscy Maria i Andrzej, Oliwa. Muzyka wieków Warszawa 1987.
8. Śliwiński Błażej, Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997.

Dodane przez: GG
» Najbliższe wywiadówki - wtorek 11.01.2011r.
Dodano: 05.01.2011
IA17.0028Aleksandra Kubera
IB17.0035Maria Meyer
IC17.0040Anna Chwałek
ID17.0015Grażyna Górak
IE17.0014Anna Grabowska
IS17.0039Tomasz Jurkiewicz
IIA17.0027Monika Florczak
IIB17.0026Alicja Klein-Abramczyk
IIC17.0025Alicja Napiórkowska
IID17.0020Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz
IIE17.0029Adriana Marasz
IIS17.0038Jarosław Tomaszewski
IIIA18.0015Monika Młynarczykowska
IIIB18.0028Anna Kulikowska
IIIC18.0020Elżbieta Rębiś
IIID18.0038Hanna Supernat-Melzer
IIIE18.0027Joanna Partyka
IIIS18.0014Piotr Taube
Dodane przez: LO I Rumia
» Szkolny konkurs piosenki
Dodano: 04.01.2011
Zgłoszenie na konkurs [DOC]
Zgłoszenie na konkurs [PDF]

Uzupełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 7 lutego 2011r. na ręce p. Joanny Klein-Szalkowskiej lub p. Adriany Marasz

Dodane przez: LO I Rumia
» Zmiana planu lekcji od 03.01.2011r.
Dodano: 31.12.2010
Plan 2010/2011 [PDF] obowiązuje od 03.01.2011r. uczniowie
Dodane przez: LO I Rumia
» XI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
Dodano: 18.11.2010
18 listopada 2010 r. odbyła się XI Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. W tej edycji uczestniczyło 7 liceów z Wejherowa i Rumi, z zaproszenia do konkursu nie skorzystała tym razem żadna ze szkół w Redzie.
Pytania konkursowe części testowej i ustnej, jak również temat prezentacji multimedialnej (w tej edycji „Współczesne Kaszuby – piękno przyrody, ciekawa kultura, turystyczne atrakcje”) przygotował w sposób wysoce profesjonalny, zasłużony dla regionu, Kaszuba z urodzenia i zamiłowania, polonista z wykształcenia, prezes rumskiego oddziału ZKP Rumia – pan Jerzy Hoppe.
Zwycięzcą XI edycji olimpiady został zespół I LO w Rumi w składzie: Paulina Budzisz, Michał Jeszke i Jan Zych, II miejsce zajął zespół ZSP nr 4 w Wejherowie w składzie: Monika Formella, Adam Hebel, Dawid Piernicki, III miejsce przypadło w udziale drużynie I LO w Wejherowie w składzie: Damian Dampc, Monika Lidzbarska, Kamila Płotka.
Nagrodę indywidualną za najlepiej rozwiązany test otrzymał uczeń III klasy I LO w Rumi Michał Jeszke, a wyróżnienie za najciekawszą prezentację multimedialną przyznano ZSP nr 2 w Wejherowie.
Dodane przez: MZ
» Najbliższe wywiadówki - wtorek 16.11.2010r.
Dodano: 10.11.2010
IA17.0028Aleksandra Kubera
IB17.0035Maria Meyer
IC17.0040Anna Chwałek
ID17.0015Grażyna Górak
IE17.0014Adrian Kołtoniak
IS17.0039Tomasz Jurkiewicz
IIA17.0027Monika Florczak
IIB17.0026Alicja Klein-Abramczyk
IIC17.0025Alicja Napiórkowska
IID17.0020Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz
IIE17.0029Adriana Marasz
IIS17.0038Jarosław Tomaszewski
IIIA18.0015Monika Młynarczykowska
IIIB18.0028Anna Kulikowska
IIIC18.0020Elżbieta Rębiś
IIID18.0038Hanna Supernat-Melzer
IIIE18.0027Joanna Partyka
IIIS18.0014Piotr Taube
Dodane przez: LO I Rumia
»Terminy próbnych matur
Dodano: 29.10.2010
Matury próbne na poziomie podstawowym dobędą się w naszym LO w następujących terminach:

03.11.2010, godz. 9.00 - matematyka
23.11.2010, godz. 9.00 - język polski
25.11.2010, godz. 9.00 - język angielski, język niemiecki

Uczniowie klas III czekają pod salami egzaminacyjnymi od godziny 8.30.
Uczniowie klas I i II mają w czasie matur próbnych zmieniony plan lekcji - szczegółowy na tablicy informacyjnej.

Dodane przez:  LO I Rumia
»Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2010/2011
Dodano: 28.10.2010
Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245 z 2010 roku)

informuję

o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 w I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi:

1) 12.11.2010r. – porządkowanie dokumentacji szkolnej, zapleczy gabinetów i magazynów
2) 25.11.2010r. – próbny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych
3) 13.04.2011r. – rekolekcje wielkopostne, szkolenie rady pedagogicznej
4) 14.04.2011r. – rekolekcje wielkopostne, szkolenie rady pedagogicznej
5) 15.04.2011r. – rekolekcje wielkopostne, szkolenie rady pedagogicznej
6) 02.05.2011r. – prace organizacyjne związane z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego, uzupełnianie dokumentacji
7) 04.05.2011 r. – matura pisemna z j.polskiego
8) 05.05.2011 r. – matura pisemna z matematyki
9) 06.052011 r. – matura pisemna z j.angielskiego

Dyrektor LO I Rumia
mgr Janusz Wolańsk
i

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011 został pozytywnie zaopiniowany przez:
1. Radę Pedagogiczną
2. Radę Rodziców
3. Samorząd Uczniowski

Dodane przez:  LO I Rumia
»Nasi uczniowie na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego
Dodano: 23.09.2010
W dniach 10-12 września 2010 roku odbył się VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie, stolicy Warmii  i Mazur, w którym uczestniczyli także dwaj uczniowie LO I Rumia - Paweł Bianga (IIIe) i Michał Jeszke (IIIe). Kongresy te, odbywające się co 10 lat, organizowane są w celu analizy aktualnej sytuacji w polskim krajoznawstwie, oraz główne kierunki działania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najbliższe dziesięciolecie.

Paweł Bianga IIIE i Michał Jeszke IIIE z 1 LO w Rumi

Na kongres zjechało ponad 600 krajoznawców z całej Polski. Nasi uczniowie zaproszeni zostali przez Zarząd Główny PTTK jako laureaci konkursu "Poznajemy Ojcowiznę". Pomimo dość wysokiej średniej wieku, uważają ten czas za bardzo owocny i nawet na kilku wybitnie nudnych wykładach udało się im nie usnąć. Uczniowie naszej szkoły pracowali w zespole zatytułowanym "Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy". Wygłosili tam swoje referaty nawiązujące do swoich konkursowych prac krajoznawczych. Po każdym dniu organizatorzy zapewnili uczestnikom kongresu, różnorodne rozrywki. Pierwszego dnia Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego zaprosił ich na biesiadę regionalną przy tańcach i muzyce, natomiast dzień później Prezydent Olsztyna zorganizował w katedrze koncert muzyki organowej Feliksa Nowowiejskiego.
Podczas obrad uczestnicy ustalili, że szczególną uwagę w pracy krajoznawczej należy poświęcić dzieciom i młodzieży. Dużo miejsca, w dyskusjach przeznaczono debatowaniu o wpływie integracji europejskiej na polskie krajoznawstwo. Efektem trzydniowych rozmów, jest szereg apeli do organów państwowych, o pomoc i współpracę w zakresie wychowania krajoznawczego.

Dodane przez:  Paweł Bianga, Mateusz Jeszke
»Ogólne zebranie rodziców oraz wywiadówki 28.09.2010r.
Dodano: 18.09.2010

17.00-17.30 Spotkanie rodziców uczniów klas I i II
z dyrekcją na hali sportowej
17.00-17.30 Spotkanie rodziców uczniów klas III
z wychowawcami klas, wybór trójek klasowych

17.40-18.10 Spotkanie rodziców uczniów klas III
z dyrekcją na hali sportowej

17.40-18.10 Spotkanie rodziców uczniów klas I i II
z wychowawcami klas, wybór trójek klasowych
18.30 Zebranie trójek klasowych na sali konferencyjnej
uzupełnienie składu Rady Rodziców LO I Rumia
19.15 Zebranie trójek klasowych klas III w sprawie studniówki w sali 15
IA17.4028Aleksandra Kubera
IB17.4035Maria Meyer
IC17.4040Anna Chwałek
ID17.4015Grażyna Górak
IE17.4014Adrian Kołtoniak
IS17.4039Tomasz Jurkiewicz
IIA17.4027Monika Florczak
IIB17.4026Alicja Klein-Abramczyk
IIC17.4025Alicja Napiórkowska
IID17.4020Aleksandra Prudzienica-Piotrowicz
IIE17.4029Adriana Marasz
IIS17.4038Jarosław Tomaszewski
IIIA17.0015Monika Młynarczykowska
IIIB17.0028Anna Kulikowska
IIIC17.0020Elżbieta Rębiś
IIID17.0038Hanna Supernat-Melzer
IIIE17.0027Joanna Partyka
IIIS17.0014Piotr Taube

Dodane przez: AS
»KALENDARIUM I semestr roku szkolnego 2010/2011
Dodano: 15.09.2010

30.08.2010 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
01.09.2010 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych
15.09.2010 Przekazanie rozkładów nauczania oraz planów pracy wychowawczo-profilaktycznej dyrekcji
20.09.2010 Przedstawienie propozycji konkursów i przedsięwzięć przez zespoły przedmiotowe oraz samorząd uczniowski do pedagoga lub dyrekcji. Złożenie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych planów pracy poszczególnych zespołów do dyrekcji. Złożenie propozycji wycieczek klasowych przez wychowawców i nauczycieli do dyrekcji szkoły
24.09.2010 Posiedzenie Rady Pedagogicznej- uchwalenie planu dydaktyczno wychowawczego
28.09.2010 Zebranie z rodzicami
20.10.2010 Rada Pedagogiczna - analiza wyników matur
10.11.2010 Uroczysta akademia z okazji święta Niepodległości
16.11.2010 Zebranie z rodzicami
18.11.2010 Powiatowa Olimpiada o Kaszubach i Pomorzu
07.12.2010 Poinformowanie o zagrożeniach oceną ndst.
09.12.2010 Konsultacje dla rodziców
21.12.2010 Koncert kolęd
22.12.2010 Wigilia szkolna i klasowe
23.12-31.12.10 Zimowa przerwa świąteczna
07.01.2011 Ostateczny termin wystawiania ocen w tym z zachowania
10.01.2011 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
11.01.2011 Zebranie z rodzicami
14.01.2011 Plenarna Rada Pedagogiczna
17.01 – 30.01.11 Ferie zimowe
04.02.2011 Studniówka

Dodane przez: AS
»INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
Dodano: 01.09.2010

Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2010, godz. 9.00

Akademia z okazji inauguracji roku szkolnego 2010/2011 w LO I Rumia

Rada pedagogiczna 30 sierpnia 2010, godz. 10.00

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH
1 września 2010, godz. 16.00-18.00

Dodane przez: AS

« Powrót

© 2005-2008 Copyright by LO I Rumia         All rights reserved