Certyfikaty
 Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji (PCJE)
W dniu 30.IX.2002 r. Pomorski Kurator Oświaty wprowadził w organizacji nadzoru pedagogicznego w Województwie Pomorskim możliwość uzyskania Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji (PCJE) w zakresie następujących dwunastu standardów jakości pracy szkół i placówek:

Standard ISzkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia.
Standard IIPrzebieg kształcenia zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój.
Standard IIIOcenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco-wspierającą.
Standard IVPraca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy.
Standard VOpieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju.
Standard VIAtmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym.
Standard VIIRodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
Standard VIIISzkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.
Standard IXOrganizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy.
Standard XKompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.
Standard XISzkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem.
Standard XIISzkoła podejmuje różnorodne zadania na rzecz podwyższania jakości swojej pracy.

I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi przystąpiło do programu PCJE już we wrześniu 2002 roku, koncentrując się na badaniach jakości pracy szkoły w zakresie standardu I oraz standardu IV.

W szkole powołano „Zespół do spraw mierzenia jakości w zakresie standardu I”, kierowany przez koordynatora zespołu panią Agnieszkę Orzeszek oraz „Zespół do spraw mierzenia jakości w zakresie standardu IV”, kierowany przez koordynatora zespołu panią Irenę Arczewską.

 • Lista szkół, którym przyznano Certyfikaty PCJE w zakresie standardu I oraz standardu IV w dniu 20 lutego 2004 r.

  Standard I. Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia.

  1I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, ul. Bukowa 1
  2I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, ul. Starowiejska 4
  3I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, ul. Folwarczna 2
  4Technikum Samochodowe 4-letnie i 5-letnie w Gdańsku, ul. Elbląska 54/64

  Standard IV. Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy.

  1II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, Al Niepodległości 751
  2XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku, ul. Pestalozziego 11/13
  3I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, ul. Starowiejska 4
  4Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie, ul. Gdańska 33

  Szczegółowe informacje dotyczące Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji można znaleźć na stronie Kuratorium Gdańskiego w Gdańsku (www.kuratorium.gda.pl)

 • © 2005-2016 Copyright by lo1.rumia.pl        All rights reserved