Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

2023-09-29

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 dnia 4 września 2023r.
Rozpoczęcie roku dla uczniów klas pierwszych odbędzie się o godz. 8:30.
Rozpoczęcie roku dla uczniów klas II – IV odbędzie się o godz. 10:30.
Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na dziedzińcu szkoły, uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach wg. przydziału.

 

klasa IA – sala 203
klasa IB - sala 205
klasa IC – sala 204
klasa ID - sala 311
klasa IE – sala 105
klasa IF - sala 305
klasa IG – sala 106
klasa IH - sala 207

 

klasa IIA – sala 106
klasa IIB - sala 207
klasa IIC – sala 305
klasa IID - sala 309
klasa IIE – sala 411
klasa IIF - sala 214
klasa IIG – sala 204
klasa IIH - sala 311

 

klasa IIIA – sala 120
klasa IIIB - sala 213
klasa IIIC – sala 307
klasa IIID - sala 205
klasa IIIE – sala 306
klasa IIIF - sala 105
klasa IIIG – sala 203

 

klasa IVA – sala 304
klasa IVB - sala 303
klasa IVC – sala 310
klasa IVD - sala 109
klasa IVE – sala 206

 

Obowiązuje strój galowy.