Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

4 września zadzwonił dzwonek otwierający nowy rok szkolny

2023-09-04

W poniedziałek 4 września zadzwonił dzwonek otwierający nowy rok szkolny 2023/2024, dla pierwszoklasistów o 08.30, a dla uczniów klas II, III i IV o 10.30. Pierwszoklasiści reprezentowali naszą szkołę bardzo licznie, bo w tym roku powstało aż osiem klas pierwszych. Przywitała ich Pani dyrektor, Lucyna Penkowska, przedstawiając PZS nr 1 w Rumi jako nowoczesną szkołę z tradycjami i wyrażając nadzieję, że nowi uczniowie nie tylko odnajdą się w szkole o takim profilu, ale będą też odnosić w niej sukcesy. Następnie przedstawieni zostali wychowawcy klas pierwszych oraz wszyscy nauczyciele. Kolejnym punktem tej części uroczystości było złożenie przez uczniów klas pierwszych przyrzeczenia, w którym zobowiązali się, że będą godnie reprezentować szkołę.
Po części oficjalnej uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami udali się do wyznaczonych sal lekcyjnych, a następnie – na obchód po szkole.
Drugą część uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, dla klas starszych, poprowadziły panie wicedyrektorki: Tatiana Łapińska i Danuta Sahajdaczna. Przywitały uczniów, wyrażając przekonanie, że wypoczęli w czasie wakacji i z nowymi siłami przystąpią do nauki. Przedstawieni zostali nowi nauczyciele, a uczniom klas czwartych przypomniano o czekającym ich w tym roku szkolnym egzaminie maturalnym i konieczności wszczęcia procedur z nim związnych.
Całą uroczystość poprowadził pan Mateusz Włodarski.
Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy udanego, owocnego roku szkolnego.